Multimediedesigner
Ringvej syd

På uddannelsen kommer du til at arbejde med design, udvikling af webløsninger, spil og mobile tjenester, samt lærer du om kommunikation på sociale medier, digital video, programmering samt innovation og ideudvikling.

Uddannelsen strækker sig over 4 semestre, som tager 2 år og består af obligatoriske fag, valgfag og en praktikperiode på det sidste semester, hvor du afprøver dine digitale færdigheder i den virkelige verden. En stor del af undervisningen vil desudden være tværfaglig og tematiseret. På de tre første semestre er der 5 fagområder som er obligatoriske, så man opnår et bredt fagligt fundament. De fem obligatoriske fagområder består af:


Som en del af praktikken og afslutningen på uddannelsen, skal du skrive et afsluttende eksamensprojekt med udgangspunktet i den virksomhed som du har valgt.

Du er kvalificeret til jobs, hvor du skal planlægge, designe og implementere forskellige typer af multimedieproduktioner.

Multimediedesignere ansættes mange steder i erhvervslivet; typisk i små- eller mellemstore virksomheder, f.eks på digitale bureauer eller i virksomheder, hvor digitale produkter vægtes højt.


Din fremtidige jobtitel kan derfor – afhængig af din profil - være:

 • Frontenddesigner
 • Frontendudvikler
 • UX-designer
 • Content manager
 • Content creator
 • E-commerce developer
 • Undervisningen foregår på hold med ca. 25-30 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende. Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element.

  Du har både adgang til et Bibliotek og boghandel FACTUM BOOKS som ligger på Sønderhøj 30.

  Du får adgang til en kantine med et bredt udvalg af mad og drikke. Kantinen kreerer hver dag varieret og sund mad - altid med friske råvarer.

  Der vil være kurser og vejledning, så du bedst muligt kommer igennem uddannelsen og føler dig velrustet til erhvervslivet.

  I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På intranettet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

  Derudover kan du være en del af protholab, som er af studerende for studerende – hvor du kan lære i fællesskab eller skabe nye relationer til dine medstuderende.

  Kvote 1 gennemsnit:

  7,3

  Adgang via gymnasial uddannelse (kvote 1 eller kvote 2)

  Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B.


  Adgang via relevant erhvervsuddannelse (kvote 2)

 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • Digital media
 • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
 • Fotograf
 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
 • Skiltetekniker
 • Teknisk designer
 • Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

  Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, foregår ansøgningen digitalt en ansøgningsskema på www.eaaa.dk.

  Du kan søge fra 1. september.